เกี่ยวกับบริษัท

 
เราเป็นผู้นำ.......
          จากประสบการณ์กว่า 25 ปี ของทีมงานบริหาร บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด พวกเรามีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อตอบสนองความต้องการ ของคู่ค้าและพันธมิตรให้ดีที่สุด ทำให้มีการ เพิ่มพูน ทั้งความรู้และความสามารถในการแข่งขันเทียบได้กับบริษัทชั้นนำของต่างประเทศ
          จนกระทั้งวันนี้บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด ได้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยการสนับสนุนของคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ มีการ พัฒนา อย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก
          ในอนาคตทางบริษัทฯ ยังคงให้คำมั่นสัญญาต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่จะมุ่งมั่นในความเป็นหนึ่งของการบริการและช่วยเหลือสังคมในทุกมิติ เพื่อให้เกิดความสุข ความมั่นคงต่อธุรกิจ และคนในสังคมอย่าง ยั่งยืน
 

          เพิ่มพูน หมายถึง การศึกษาหาความรู้จะต้องมีอยู่ตลอดเวลาทั้งการใช้ชีวิตและการทำงานเพื่อให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

          พัฒนา หมายถึง การใช้ความรู้ ความสามารถมาประยุกต์ให้มีชีวิต และการทำงานที่ดีขึ้น

          ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาชีวิต การทำงานให้สำเร็จโดยสามารถกำหนดแผนต่างๆให้ดีที่สุดและสามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาว

MISSIONS:

  • พัฒนายั่งยืน โดยการสร้างยอดขายและกำไรของบริษัทฯ
  • เพิ่มพูนพัฒนายั่งยืน คุณภาพและบริการให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กร อันได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนังงาน ตลอดจนผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ
  • เพิ่มพูนพัฒนายั่งยืน โดยแสวงหาธุรกิจ และสินค้าใหม่ๆให้แก่บริษัทฯทุกๆปี
Image
Image
Image
Image
Image

Contact Us

27/2 ซอยแสมดำ21 ถ.พระรามที่2

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร : 02-408-3695-99 ต่อ 133

         063-902-8694

แฟกซ์  : 02-452-8109

E-mail : support@petropluschemical.co.th

PPG Group

1009103
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
473
744
5481
996406
20533
27431
1009103
Your IP: 100.28.132.102
2024-06-23 12:25